Voorkom de uitbraak van bijzonder resistente micro-organismen

Een infectie met een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) kan ernstige gevolgen hebben voor de cliënten, patiënten en medewerkers in uw zorgorganisatie. Denk maar aan:

  • een lang en hevig ziekbed. Zeker voor mensen met een verminderde weerstand.
  • overlijden. Bijvoorbeeld na besmetting met een bijzonder resistent micro-organisme.
  • hogere kosten. Door onder andere de behandeling en opname van zieken en de (tijdelijke) uitval van besmette zorgprofessionals.

Wilt u weten of u de juiste maatregelen neemt om infecties en verspreiding van bijzonder resistentie micro-organismen in uw organisatie te voorkomen? Bel MicroAdvies

Met infectiepreventie voorkomt u gezondheidsrisico’s
MicroAdvies adviseert u over infectiepreventie maatregelen, zodat u het ontstaan van infecties en de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) kunt tegengaan.

MicroAdvies is gespecialiseerd in infectiepreventie

Als Deskundige infectiepreventie (geregistreerd bij de VHIG) werkten we onder andere in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg en privéklinieken.

We adviseren u bijvoorbeeld over de volgende vraagstukken:

  • Hoe vertaalt u de huidige richtlijnen over infectiepreventie naar duidelijk beleid en werkzame protocollen?
  • Wat moet u doen als u een uitbraak van MRSA constateert?
  • Hoe weet u of uw werkvloer voldoet aan de randvoorwaarden voor hygiënisch werk?

Wilt u meer informatie over infectiepreventie? Bel Simone Krooshof: 06 49 84 22 33.