Heldere infectiepreventieprotocollen leveren betere resultaten op

Infectiepreventie is immers het meest effectief als al uw medewerkers – organisatiebreed – precies weten wat ze in welke situatie moeten doen.

MicroAdvies vertaalt wet- en regelgeving over infectiepreventie naar de praktijk

Uw zorgorganisatie moet zich houden aan de huidige landelijke wet- en regelgeving over hygiëne en infectiepreventie.

Wij begeleiden u bij het vertalen van deze wet- en regelgeving naar duidelijk beleid en praktische protocollen.

Wat betekent dit voor u?

  • Uw infectiepreventiebeleid en -protocollen zijn werkbaar.
    kijken altijd naar wat past bij uw organisatie en wat haalbaar en praktisch is voor uw medewerkers. En we houden rekening met de huiselijkheid in bijvoorbeeld een verpleeghuis of een kleinschalig woonproject.
  • Uw organisatie voldoet aan de actuele infectiepreventiewet- en regelgeving.
    We zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Deze specialistische kennis passen we direct toe in uw organisatie.

Met goede protocollen zorgt u voor constante kwaliteit in de zorg

Daarom helpt MicroAdvies u met het opstellen van heldere protocollen voor onder andere:

Meer weten over heldere infectiepreventieprotocollen? Bel: 06 49 84 22 33.