Hoe staat uw organisatie ervoor qua infectiepreventie?

  • Voldoet uw werkvloer aan de randvoorwaarden voor hygiënisch werk?
  • Leven uw medewerkers de infectiepreventieprotocollen strikt na?
  • Is er voldoende toezicht (surveillance) op het ontstaan van zorginfecties?

MicroAdvies onderzoekt en adviseert.

MicroAdvies kijkt mee op uw werkvloer

Als Deskundige infectiepreventie kijken we anders naar wat er op uw afdeling gebeurt, dan bijvoorbeeld een kwaliteitsmedewerker of een arbomedewerker dat doet.

We kijken of er sprake is van bewustzijn ten aanzien van hygiënisch werken. En of er een aanspreekcultuur is, waarin medewerkers elkaar kunnen aanspreken over handhygiëne en persoonlijke hygiëne.

MicroAdvies voert infectiepreventie-audits uit

Aan de hand van een uitgebreide checklist beoordelen we de bijvoorbeeld de inrichting (meubilair, apparatuur), de protocollen en de handelingen in uw zorgorganisatie.

We analyseren of uw organisatie voldoende doet om zorginfecties en de overdracht van resistente micro-organismen te voorkomen.

Wilt u ons structureel audits laten uitvoeren? Dan heeft dit verschillende voordelen: 

  • U kunt eenvoudig de ontwikkeling van uw infectiepreventie maatregelen monitoren; welke gevolgen hebben eerder doorgevoerde verbeteringen gehad en wat zijn of blijven aandachtspunten?
  • U voldoet hiermee aan een eis van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om structurele audits te organiseren.

Wat gaat goed en wat kan beter? Daarover informeren we u middels heldere auditverslagen. Wilt u naar aanleiding van een auditverslag een plan van aanpak opstellen? Dan begeleiden we u daar graag bij.

Meer weten over ons advies op maat? Bel Simone Krooshof: 06 49 84 22 33.