Wat moet u doen als er een infectieziekte uitbreekt in uw organisatie?

En wat wordt er van u verwacht als u een MRSA-bacterie of een ander bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) bij een patiënt of medewerker ontdekt?

Snel en accuraat handelen is in dit soort situaties belangrijk.

MicroAdvies ondersteunt u hierbij.

MicroAdvies coördineert de benodigde acties bij een uitbraak

Zo helpen we u de uitbraak onder tijdsdruk onder controle te krijgen.

Dit doen we bijvoorbeeld door:

  • snel rust en duidelijkheid te creëren;
  • een overzicht te maken van de acties die u moet uitvoeren, zoals het opzetten van een contactonderzoek;
  • u te adviseren over de informatieverstrekking aan alle betrokkenen, waaronder microbiologische laboratoria, het RIVM, de GGD en (familieleden van) patiënten/cliënten.