Zorgorganisaties waar aandachtsvelders werken presteren beter

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateerde al in 2006 dat extra deskundigheid op de werkvloer op het gebied van infectiepreventie of hygiëne leidt tot betere prestaties op dit vlak.

Aandachtsvelders hygiëne en infectiepreventie (AHI’ers), contactpersonen infectiepreventie (CIP’ers) of hygiëne kwaliteitsmedewerkers (HKM’ers), beschikken over deze extra deskundigheid.

Zij vormen een belangrijke schakel tussen de werkvloer en de infectiecommissie.

MicroAdvies leidt aandachtsvelders voor u op

In overleg bepalen we welke medewerkers er voor de opleiding tot AHI’er, CIP’er of HKM’er in aanmerking komen en hoeveel tijd daarvoor nodig is.

Na de training:

  • fungeren de aandachtsvelders als vraagbaak en stimulator op de werkvloer;
  • ondersteunen aandachtsvelders leidinggevenden op de afdeling bij het implementeren van de richtlijnen/protocollen op het gebied van infectiepreventie;
  • hebben aandachtsvelders tools om op de eigen afdeling een duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen ten aanzien van hygiënisch werken.

Wilt u meer weten over onze opleiding? Bel Simone Krooshof: 06 49 84 22 33.