Deskundig advies over infectiepreventie en steriele medische hulpmiddelen in de zorg

Goede hygiëne en infectiepreventie zijn essentieel in elke zorgorganisatie.

Maar waar moet u beginnen?

  • Hoe vertaalt u de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van infectiepreventie op een effectieve en werkbare manier naar de werkvloer?
  • Hoe zorgt u voor de juiste kennis en een duurzame gedragsverandering bij uw medewerkers?

MicroAdvies is gespecialiseerd in infectiepreventie en in opslag, distributie en beheer van steriele medische hulpmiddelen in de zorg

We adviseren, organiseren en leiden op. Deskundig en praktisch, met oog voor uw organisatie.

Meer weten? Bel Simone Krooshof: 06 49 84 22 33Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen

Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk