Infectiepreventie: niet sexy, wel uitdagend

Nee, een sexy onderwerp is infectiepreventie niet. Infectiegevaar is vaak onzichtbaar.  

Als zorgorganisatie ‘moet’ u wettelijk gezien vooral van alles, als het om infectiepreventie gaat. Daar komt nog bij: mijn adviezen als Deskundige infectiepreventie leveren meestal extra werk op voor uw schoonmakers, verpleegkundigen, verzorgenden, de medische staf en de directie. Best lastig, als de werkdruk al hoog is.

Wat dit werk voor mij dan zo uitdagend maakt? De afwisseling en het samenwerken: elke organisatielaag vereist een andere aanpak. Samen gaan we voor kwaliteit en veiligheid voor de patiënt/cliënt en medewerker.

Simone Krooshof / MicroAdvies
Simone Krooshof

Mijn doel: op haalbare en werkbare wijze veilige zorg realiseren

Ik wil graag voorkomen dat uw patiënten/cliënten een zorginfectie oplopen, of dat uw medewerkers tijdens het werk geïnfecteerd raken. Ik weet met welke belemmerende factoren u bij infectiepreventie te maken kunt krijgen. Daarom zoek ik naar werkbare oplossingen, die goed bij (de huiselijkheid van) uw zorgorganisatie passen.

Aandacht voor duurzame gedragsverandering

Ik ben geen politieagent, die met een wijzend vingertje rondloopt.Door open en doelgericht te communiceren ga ik de verbinding aan met uw medewerkers. Ik laat ze het belang van een veilige werkomgeving en de noodzaak van infectiepreventie inzien. En benadruk dat succesvolle infectiepreventie vraagt om een duurzame gedragsverandering.

Verbinding tussen theorie en praktijk

MicroAdvies bestaat sinds 2009. Wat het meest voorkomende probleem bij mijn opdrachtgevers is? Dat vooraf bedachte hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen niet uitvoerbaar blijken te zijn op de werkvloer. Dit gat tussen theorie en praktijk dicht ik graag. Mijn jarenlange ervaring en vele connecties in het werkveld komen daarbij goed van pas.

Mijn motto: ‘Aan de slag!’

Ik ben een doener, die van opleiden en organiseren houdt. Na een carrière als docente Bewegingsonderwijs werkte ik 28 jaar in een ziekenhuis en 16 jaar in verpleeghuizen. Ik ben lid van het regionaal coördinatieteam van zorgnetwerk GAIN en van de regieraad van publiek ZIPnet. Daarnaast ben ik adviseur in het landelijke ABR programma bij Vilans.

Wilt u meer weten over MicroAdvies? Maak gerust een vrijblijvende afspraak.

Simone Krooshof