Hoe gaat u op de juiste manier om met steriele medische hulpmiddelen?

Het is belangrijk dat de steriliteit van steriele medische hulpmiddelen geborgd is.

Hoe zorgt u ervoor dat u deze hulpmiddelen op de juiste, veilige manier opslaat, distribueert en beheert? Een Deskundige steriele medische hulpmiddelen (DSMH) begeleidt u hierin.

Wat kan MicroAdvies als DSMH voor u doen?

We ondersteunen u als DSMH bijvoorbeeld door:

  • de kwaliteit van uw beleid en processen omtrent SMH te borgen;
  • uw raad van bestuur of uw management te adviseren over SMH;
  • landelijk beleid naar organisatiebeleid te vertalen;
  • klachten en recallprocedures te coördineren;
  • opleidingen en voorlichting te geven over het omgaan met SMH.

In een ziekenhuis zijn we als DSMH ook verantwoordelijk voor het toezicht op het sterilisatieproces op de centrale sterilisatieafdeling (CSA).

MicroAdvies vervult de DSMH-functie voor verschillende zorgorganisaties

We zetten onze specialistische kennis over de huidige wet- en regelgeving voor steriele medische hulpmiddelen in bij ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg en privéklinieken.

MicroAdvies is als DSMH gespecialiseerd in:

Heeft u een DSMH nodig? Bel Simone Krooshof: 06 49 84 22 33.