In 2021 heeft Simone de afdeling infectiepreventie van het WZA ondersteund.Simone is een kundige, fijne collega om mee te werken. Ze heeft goed overzicht en maakt zich de organisatie snel eigen.De afdeling infectiepreventie was erg blij met je ondersteuning!
Afdeling Infectiepreventie Wilhelmina Ziekenhuis Assen

“Het is prettig samenwerken met Simone, omdat ze altijd op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen op haar vakgebied en daarin ook altijd de verbinding en samenwerking met de praktijk zoekt.”  
Specialist ouderengeneeskunde in een zorginstelling

“Simone is vanaf oktober 2018 betrokken bij de DrieGasthuizenGroep als deskundige infectiepreventie en heeft in korte tijd een goede inventarisatie gemaakt van de huidige stand van zaken binnen de organisatie. Haar kracht ervaren wij in haar kordate optreden, haar initiatief en manier waarop zij mensen enthousiasmeert en aanzet tot actie. Dit doet zij in direct contact met de zorgverleners maar ook met de mensen die deze zorgverleners faciliteren in hun werk. Met een ambitieus maar realiseerbaar en doeltreffend plan zijn wij aan de slag gegaan, leeft het onderwerp meer organisatie breed en blijven wij  graag gebruik maken van de support en kennis van Simone!”
Edith Scheerman-Fluit, kwaliteitsverpleegkundige, Driegasthuizengroep

“Zeer deskundig met een duidelijke visie. Binnen de infectiepreventiecommissie een voortrekkersrol. Zeer betrokken en laagdrempelig overleg mogelijk. Simone weet mensen te inspireren, te enthousiasmeren en te motiveren.”
Simone Cals, specialist ouderengeneeskunde, De Liemerije

“Simone en ik werken samen als adviseurs voor het landelijke programma ‘antibioticaresistentie in de verpleeghuizen’. Ik heb Simone ervaren als een daadkrachtige, gedreven, vakkundige en loyale collega met humor. Binnen het programma is het belangrijk om buiten de gebaande paden te denken en te reflecteren op het beroepsmatig handelen. Hierin hebben we samen al veel geleerd, bereikt en ervaring in gekregen.”
Jolande Nelson-Melching, deskundige infectiepreventie, Nelson Infectiepreventie Consultancy