Infectiepreventie vraagt om gedragsverandering ten aanzien van hygiënisch werken

Hoe goed u uw werknemers inhoudelijk ook opleidt in infectiepreventie, als ze in de praktijk niets met die kennis doen of snel terugvallen in oude gewoonten, leidt dat niet tot het gewenste resultaat.

Hoe zorgt u er bij de implementatie van uw infectiepreventiebeleid en -protocollen voor dat uw medewerkers hun gedrag blijvend aanpassen?

MicroAdvies geeft u tools om een duurzame gedragsverandering te weeg te brengen

Denk daarbij aan tips over het geven van feedback, au-en-wauw-momenten benoemen en aan handvatten, die uw medewerkers helpen hun gedrag bij infectiepreventie blijvend te veranderen.

Welk gedrag is nodig voor infectiepreventie? Bel Simone Krooshof: 06 49 84 22 33.